Nachádzate sa na prezentačnej stránke. Hlavná stránka

Zefektívnite vedenie stavebného denníka
elektronický stavebný denník

Elektronický stavebný denník je jednoduchá webová aplikácia, ktorá zefektívňuje vedenie stavebného denníka. Centralizuje všetky dôležite dokumenty a zaznamenáva priebeh stavebných prác.

Elektronický stavebný denník je prístupny 24 hodín denne 7 dní v týždni. Súčasne viacerým osobám. Ide o efektívne zdieľanie informácií, ktoré vedie k väčšej kontrole priebehu prác na stavenisku.

Elektronický stavebný denník v počítači

Zamestnanci a subdodávatelia vždy pod kontrolou

Elektronický stavebný denník mobilná aplikácia

Zamestnanci pod kontrolou

Zoznam zamestnancov v dennom zázname môžete jednoducho vytvoriť, editovať, ba dokonca celú čatu prevzať z predchádzajúceho dňa.

Zoznam subdodávateľov

Kontrolujte ktorí subdodávatelia sú momentálne na stavenisku. Jednoducho ich manažujte a vytvorte si týždenný, či mesačný report.

Viac o správe pracovníkov

Ďalšie benefity elektronického stavebného denníka

Viac o funkciách

Elektronický stavebný denník je spracovaný v súlade
s legislatívou SR podľa zákona o stavebnom denníku.

Majte zmeny pod kontrolou

Nech už pracujete na čomkoľvek a potrebujete pre následné zmeny schválenie od investora stačí ho o to jednoducho požiadať v dennom zázname. Odoslaním notifikačného e-mailu investorovi požiadate o schválenie, ktoré jedným kliknutím investor odsúhlasí. Investor sa môže prihlásiť vďaka mobilnej a webovej aplikácii odkiaľkoľvej. Zrýchlite tak priebeh prác a zbavte sa zbytočnej byrokracie. Všetko je spätne zistiteľné a dokázateľné.

Viac o môžnostiach investora

Čo hovoria naši používatelia?

Začnite už dnes...

Elektronický stavebný denník na 30 dní zadarmo!

Vyskúšajte na 30 dní zadarmo